Звукопоглъщащи,акустични панели

Един от начините за елиминиране на шума в офиса е да се увеличи акустичната абсорбция на помещението.
Това може да се постигне с окачени тавани, килими и акустични панели. Те поглъщат част от шума.
Един от най-лесните начини за намаляване на шума е да се подобри оформлението на бюрата в общите пространства, така че членовете на екипа да седят близо един до друг.
Бюрата се нуждаят от подходящи прегради и панели, за да ограничат шума, произвеждан от източници на звук, разположени близо един до друг.