РЕЦЕПЦИИ

Предлагаме офис рецепции, с различни форми, размери, цветове и материали. 
Рецепциите се състоят от извити или линейни елементи, свързани помежду си по различни начини и позволяват разнообразни конфигурации за обзавеждане.
Европейски стандарт и качество на вложените материали, сертифицирани производители, конкурентни цени.
Предлагаме съвместно изготване на Вашия проект и консултации.